Home Uncategorized ஹஜ்ரத் அபுபக்கர் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

ஹஜ்ரத் அபுபக்கர் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

     இவர்கள் கீழநெய்னார் தெருவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள  கற்புடையார் வட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் கற்புடையார் பள்ளியில் அடங்கியுள்ளார்கள். இவர்கள் கபுறு ஷரீஃபை விட்டு எழுந்து செல்லும் சக்தி பெற்றவர்களாக தகழ்ந்து இருக்கிறார்கள்.
இவர்களின் மறைவு ஹிஜ்ரி 847. ஓவ்வொரு ஆண்டும் கந்தூரி சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன…