Home Uncategorized ஜர்ரூக்குல் ஃபாஸி பெண்கள் தைக்கா

ஜர்ரூக்குல் ஃபாஸி பெண்கள் தைக்கா

சித்தன் தெருவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு சிறுவர்களுக்கான மத்ரஸா ஒள்று நடத்தப்படுகிறது. தப்லீக் ஜமாஅத் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டவர்களால் நடத்தப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன…