Home Uncategorized முஹ்யித்தீன் ஜீம்ஆ பள்ளிவாசல் திருச்செந்தூர்

முஹ்யித்தீன் ஜீம்ஆ பள்ளிவாசல் திருச்செந்தூர்

திருச்செந்தூரில் நமதூர் மக்களின் வசதிக்காக  மரைக்கார் பள்ளித் தெருவைச் சார்ந்த பி.இ. சாகுல் ஹமீது ஹாஜி அவர்களால்  இப் பள்ளி கட்டப்பட்டது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன…