Home Uncategorized பூ அப்பா :
Uncategorized - பொது - May 16, 2011

பூ அப்பா :

பூ அப்பா :

இவர்களின் தர்ஹா அலியார் தெருவின் தெற்கு முனையில் இருக்கிறது.  இது குட்டியார் பள்ளியின் அருகில் உள்ளது.

    Pu Appa:

                    His tomb is at the south end of Aliyar street. It is close to Kuttiyar Palli which is also one of the oldest mosques in Kayalpatnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ஷெய்கு சுலைமான் வலியுல்லாஹ் ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி நிகழ்வுகள்

17/11/2019 ஹிஜ்ரி 1441 ரபீஉல் அவ்வல் பிறை 19. காயல்பட்டணத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மகான் ஷெய…